Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Obbekjerfonden behandler dine personoplysninger i forbindelse med tildeling af støtte og brug af hjemmesiden.

Kontakt

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på telefon 27 89 85 10 eller på e-mail kontakt@obbekjerfonden.dk

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, når du ansøger om tildeling af midler i vores online kontaktfelt, hvor du skriver dine kontaktoplysninger i form af navn og mailadresse.
Vi anvender disse personoplysninger i behandlingen af din ansøgning og i forbindelse med en eventuel bevilling fra Obbekjerfonden. Vi anvender også dine personoplysninger til at komme i kontakt med dig, hvis du skriver til os via hjemmesiden.

Behandlingsgrundlaget

Vi behandler generelt dine personoplysninger med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b samt til dels GDPR, art. 6.1.f. Behandling vil ske med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b, når behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om at yde støtte til dig, mens behandling vil ske med hjemmel i GDPR, art. 6.1.f, når dette ikke er tilfældet. Vores legitime interesser i denne behandling er at kunne komme i kontakt med dig og/eller behandle dine personoplysninger, når dine personoplysninger er indeholdt i dokumentation sendt til os fra andre, herunder en organisation, som du er tilknyttet, i forbindelse med organisationens ansøgning om midler til et projekt, som du er tilknyttet.
I de tilfælde, hvor vi behandler følsomme personoplysninger, vil dette ske med hjemmel i GDPR, art. 9.2.f. Når vi behandler dit CPR-nr., vil det ske med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. GDPR, art. 87.

Opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Bogføringsmateriale opbevares i fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Modtagere

Vi vil, i det omfang det er påkrævet, dele dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder i forbindelse med tildeling af midler.

Pligtmæssige informationer

Skal vi udbetale midler til dig, fx i forbindelse med imødekommelsen af ansøgning om tildeling af midler, vil det på tidspunkt være nødvendigt for os at behandle dit CPR/CVR nr. og bankkontonummer. Hvis du ikke afgiver disse oplysninger, kan vi ikke tildele dig midler.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger i disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Obbekjerfonden på e-mail kontakt@obbekjerfonden.dk eller på telefon 27 89 85 10.